19 września rozpoczęliśmy nowy rok nauki w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym

Uroczysta inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się w Auli św. Tomasza. Zebranych przywitał o. Maciej Roszkowski OP, rektor Kolegium, wyjaśniając, że tegoroczna inauguracja ma wyjątkowy charakter, i to z dwóch powodów. Pierwszym jest zmiana afiliacji Kolegium, które od bieżącego roku akademickiego afiliowane jest do nowej uczelni – jezuickiego Collegium Bobolanum, będącego częścią Akademii Katolickiej w Warszawie. Drugim powodem jest rozpoczęcie w Kolegium studiów przez braci z Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. W dalszej kolejności słowo do zebranych skierował o. Łukasz Wiśniewski, prowincjał polskich dominikanów. Następnie, swoją nadzieję na owocną współpracę jezuicko-dominikańską wyraził o. Piotr Aszyk SJ, rektor Collegium Bobolanum. Centralnym punktem tej części programu, był wykład o. prof. Zbigniewa Kubackiego SJ pt.: Święty Tomasz z Akwinu czytany przez współczesnych jezuitów.
O godzinie 12:00 w Bazylice Świętej Trójcy odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył o. Łukasz Wiśniewski. Homilię podczas mszy wygłosił o. Piotr Jackowski OCD, prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
Świętowanie zakończono wspólnym obiadem w klasztornym refektarzu.

Mamy wielką nadzieję, że Kolegium będzie dobrym miejscem studiów oraz budowania międzyzakonnej wspólnoty.